ភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំបំរើនូវម្ហូបកម្ម៉ង់(A La Carte) ដើម្បីជ្រើសរើសនូវប្រភេទអាហារបែបអាស៊ី និងអាហារប៉ែកលោកខាងលិច សេវាកម្មពេលថ្ងៃទាំងអស់រួមមានអាហារពេលព្រឹក អាហារថ្ងៃត្រង់ និងអាហារពេលល្ងាច។

បើកដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ៦ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ កន្លះយប់។