– មេរៀនជាក្រុមសម្រាប់មនុស្ស២នាក់ឬច្រើននាក់

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសិក្សាមួយនេះ គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងគឺដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកអោយក្លាយទៅជាកីឡាករដែលមានជំនាញដ៏ប្រសើរ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំងល់ចំពោះកម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់វគ្គសិក្សាវាយកូន ហ្គោលនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល info@gardencityclub.com ។