ចូលរួមសមាជិករបស់ក្លឹបវាយកូនហ្គោលយើងខ្ញុំ

សមាជិករបស់ក្លឹបវាយកូនហ្គោលយើងខ្ញុំ រីករាយនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមជាមួយនឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​​​​នូវក្លឹបហោស៍របស់ក្លឹបវាយកូនហ្គោលហ្គាឌិន ស៊ីធី។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សមាជិករបស់យើងខ្ញុំក៏អាចចូលជា​សមាជិក​ក្លឹប​កិត្យានុ​ភាព​​​របស់ IMG តាមរយៈគេហទំព័រ (http://imgprestige.com/) ដើម្បីទទួលបាននូវតំលៃពិសេស អត្ថប្រយោជន៍ និងឯកសិទ្ធផ្សេងៗ​ទៀត។

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទនៃសមាជិកភាព:

សមាជិកភាពឯកត្តជន
$42000
សមាជិកភាពរួមគ្នា (សមាជិកម្នាក់)
$43000
សមាជិកភាពរួមគ្នា (សមាជិក២នាក់)
$79000